AKO NE MOŽETE

Da procenite koliko da uložite u reklamnu kampanju

Do rešenja dolazimo razgovorom i analizom podataka o ciljevima kampanje, tržištima i kupcima, ali i o troškovima opšteg promovisanja firme, podizanja prepoznatljivosti brenda i renomea firme… i možemo učiniti da konkretno rešenje koje predložimo ima maksimalan učinak za vaše poslovanje.

Da kreirate kvalitetnu oglasnu kampanju

Do rešenja dolazimo razgovorima o najefektnijim porukama, mogućim izborima lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija, trajanju, intenzitetu i cenama oglašavanja… i možemo učiniti da prisustvo firme u medijima dugoročno znači racionalan izbor angažovanja eksternih profesionalaca.

Da napravite dobar veb sajt jer niste sigurni šta možete da dobijete time

Do rešenja dolazimo razgovorom i analizom podataka o pravcima razvoja firme, trenutnim i budućim potrebama, navikama kupaca, o razvoju tehnoloških rešenja… i možemo učiniti da  dobijete nov kanal za 24-časovni kontakt sa najširom zajednicom u zemlji i inostranstvu.

Dual Ako ne mozete

Da saznate šta misle vaši kupci

Do rešenja dolazimo razgovorom i analizom podataka o dosadašnjim kupcima, obimu i učestalosti prodaje, o iskustvima potrošača…
i možemo učiniti da bolje upoznate ključne potrebe i usmerite dalji razvoj i proizvoda i firme.

Da znate šta o vama prenose mediji jer ne znate kako da pratite sve objave

Do rešenja dolazimo razgovorom i analizom podataka o kvalitetu, količini i tonu objava… i možemo učiniti da se pripremite za medijske nastupe, da organizujete kvalitetne odnose s medijima, ali i da planski pratite medijski kliping.

Da pronađete najbolje načine da komunicirate sa zaposlenima

Do rešenja dolazimo razgovorom i analizom podataka o radnicima koje zapošljavate, kvalitetom i intenzitetom internog informisanja, mogućnostima dobijanja povratnih informacija…. i možemo učiniti da odnosi s internom javnošću, kao jednim od najznačajnijih resursa firme, budu u funkciji razvoja i ljudi i kompanije.

Da gubite vreme na osmišljavanje i pripremu različitih događaja

Do rešenja dolazimo razgovorom i analizom podataka o vrsti i konceptu događaja koje organizujete – od internih proslava, konferencija, otvaranja pogona, sastanaka… do nastupa na sajmovima i drugim poslovnim skupovima – i možemo učiniti da naredni događaji budu profesionalni i nezaboravni događaji za vas i vaše goste.

….