AKO ŽELITE

Strateške promene u poslovanju

Procena poslovnog okruženja

 • Pratimo i istražujemo tržišne informacije o kupcima, dobavljačima, finansijskim institucijama, konkurenciji, potencijalu za rad u određenoj privrednoj grani
 • Analiziramo trendove za buduće poslovanje
 • Predlažemo rešenja za usmeravanje daljeg poslovanja

Uvođenje organizacionih promena

 • Posmatramo postojeće interne procedure i odnose.
 • Procenjujemo najoptimalnije rešenje za dalji rad.
 • Predlažemo nove organizacione modele i šeme.

Planiranje razvoja proizvodnje

 • Mapiramo potencijal privredne grane, moguće lokacije i ostale resurse.
 • Pišemo biznis plan
 • Predlažemo studije tržišta, proizvoda, prodaje, kontrolu i reviziju.

Prilagođavanje vlasničkim promenama

 • Kreiramo nov poslovni identitet firme
 • Uspostavljamo nove procedure poslovanja
 • Predlažemo model nove poslovne kulture kojom se učvršćuje pozicija firme

Projektno finansiranje

 • Pratimo aktuelne konkurse
 • Pišemo projektne aplikacije
 • Predlažemo potencijalne partnere na projektima

Kompletna marketinška rešenja

Istraživanje tržišta

 • Utvrđujemo karakteristike ciljne grupe za proizvod i/ili uslugu
 • Detektujemo karakteristike tržišta za konkretni proizvod i/ili uslugu
 • Predlažemo unapređenja za postojeća tržišta i proizvode i/ili razvoj novih.

(Re)dizajn proizvoda i/ili usluga

 • Analiziramo postojeće karakteristike proizvoda i/ili usluga.
 • Proveravamo moguća i predložena rešenja.
 • Predlažemo najracionalniji izbor.

Izbor efikasnih kanala distribucije

 • Nudimo alternative za postojeća rešenja.
 • Procenjujemo potencijal novih predloga.
 • Predlažemo nova rešnja.

Plan promotivnih aktivnosti

 • Biramo najoptimalniju kombinaciju promotivnih sredstava i kanala za definisani budžet promotivnih aktivnosti.
 • Pratimo aktivnosti konkurencije i primera najbolje prakse iz zemlje i okruženja.
 • Predlažemo promotivni miks.

Zapažena medijska kampanja

 • Kreiramo medija plan, kombinujmo medije, period oglašavanja i medijska sredstva.
 • Budžetiramo troškove medijske kampanje.
 • Predlažemo mogućnosti u skladu sa ciljnim grupama, trenutnom pozicijom proizvoda i/ili usluga.

Izgradnja programa lojalnosti

 • Istražujemo iskustva vaših kupaca u procesu kupovine.
 • Osmišljavamo sistem privilegija i koristi za kupce.
 • Predlažemo širenje palete usluga i prilagođavanje usluga stvarnim potrebama vaših kupaca.

Dual Ako Zelite

Razvoj kvalitetne komunikacije

 Dobri odnosi s medijima

 • Planiramo i izrađujemo osnovna sredstva za komunikaciju s medijima.
 • Biramo medije i obučavamo zaposlene za komunikaciju s njima.
 • Predlažemo strategiju odnosa s medijima i merenje efekata ukupnih odnosa.

Dugoročno kvalitetni odnosi sa lokalnom zajednicom

 • Analiziramo teme, ljude i događaje za različite oblike saradnje u lokalnoj zajednici.
 • Merimo efekte dosadašnjih odnosa sa lokalnom zajednicom.
 • Predlažemo mere za razvoj partnerstava za unapređenje poslovnih i društveno – odgovornih ciljeva.

Odnosi poverenja sa zaposlenima

 • Istražujemo stavove zaposlenih o međusobnim odnosima i poslovnoj klimi u preduzeću.
 • Pripremamo material za internu komunikaciju.
 • Predlažemo mere unapređenja odnosa za zaposlenima.

Stabilni odnosi sa dobavljačima

 • Rad na prevenciji potencijalnih problema.
 • Organizujemo treninge, promocije, skupove… pripremljene posebno za dobavljače vaše firme.
 • Predlažemo načine za unapređenja poslovnih odnosa sa postojećim i potencijalnim dobavljačima.

Korektni odnosi sa konkurencijom

 • Identifikujemo konkurenciju i formiramo bazu podataka.
 • Analiziramo osnovne parametre poslovne i razvojne politike, kao i politike komunikacija potencijalnih i postojećih konkurenata.
 • Predlažemo komunikacione strategije i zadatke za aktivan odnos prema konkurenciji.

Efektni nastupi u medijima

 • Pripremamo plan nastupa u medijima.
 • Obučavamo zaposlene za javni nastup.
 • Predlažemo medije i forme prisustva u medijima.

Tehnike vešte prodaje

 • Procenjujemo potencijal za poslovno pregovaranje vaših zaposlenih.
 • Treniramo zaposlene za sticanje veštine poslovnog pregovaranja.
 • Pripremamo zaposlene za rad sa teškim klijentima.

Jasno definisane poslovne procedure

 • Procenjujemo kvalitet postojećih poslovnih procedura i pisanih komunikacija.
 • Definišemo potrebne kodekse i pravilnike za efikasnu komunikaciju.
 • Predlažemo sistem za uvođenje promena.

Postavljanje koncepta i pisanje informativnih materijala (brošura, letaka, pozivnica i dr.) od značaja za eksterno i interno informisanje

 • Pripremamo i obrađujemo materijal potreban za objavu.
 • Pišemo tekstove za potrebe svih izdanja kompanije.
 • Predlažemo nove poruke, forme i kanale pisane komunikacije.

Kreativna dizajnerska rešenja

Vizuelni identitet firme i proizvoda

 • Kreiramo logotipe i znake za firmu, proizvode i usluge.
 • Izrađujemo knjigu grafičkih standarda
 • Predlažemo nova rešenja kao deo procesa brendiranja proizvoda i/ili usluga.

Kreiranje informativnih i promotivnih materijala

 • Dizajniramo sve vrste štampanih i digitalnih artikala
 • Obezbeđujemo pripremu i štampu kreiranih rešenja.
 • Predlažemo inovacije u domenu produkcije.

Brendiranje

 • Kreiramo rešenja za spoljašnje oglašavanje prostora, automobila i poslovnih prostora.
 • Obezbeđujemo pripremu i štampu kreiranih rešenja.
 • Predlažemo inovacije u domenu produkcije.

Promo i Event dizajn

 • Kreiramo materijal (plakati, flajeri, rol apovi, bilbordi,  reklamni materijali…) za specijalne događaje
 • Obezbeđujemo pripremu i štampu kreiranih rešenja.
 • Predlažemo inovacije u domenu produkcije.

Izrada web sajtova

 • Pišemo projektne zadatke za izradu web sajtova.
 • Obezbeđujemo prilagođena IT rešenja za konkretne potrebe kompanije.
 • Predlažemo dizajn i IT rešenja web sajta, kao i standarade materijala za predstavljanje na sajtu.
Ako imate…